UPRAVNI ODBOR 


Slađana Živanović

Slađana Živanović


Past Presidents

ADRESA

Rotary Club Bar Hotel Princess
Montenegro

+382 68 885 088

Službenik u Opštini Bar
Dr ekonomskih naukaBiografija

Rođena 30.10.1980. godine u Baru.
Osmogodišnju školu završila u Baru.
Srednju turistički školu završila u Budvi.
Fakultet za ekonomiju i političke nauke u Beogradu.
Specijalistički program: Terorizam, organizovani kriminal i bezbjednost, Fakultet političkih nauka.
Magistarske studije završila na istom fakultetu
Doktoske studije na Fakultetu za menadžment, Internacionalnog Univerziteta.

Radno iskustvo

✔ Izvršni direktor firme „Saroma“ u Baru od 01.07.2006 do 15.04.2011. godine.
✔ Izvršni direktor firme „Bio Save“ u Podgorici od 05.11.2012 do 28.12.2014.g.
✔ Sekretar sekretarijata za poljoprivredu u opštini Bar od 29.12.2014. godine.
✔ Potpredsjednik opštine od novembra 2016. godine do avgusta 2019. godine.
✔ Pomoćnik u sekretarijatu za razvoj, Opština Bar od 04.08.2019. godine.
✔ Profesor na Univerzitetu ”Adriatik” Fakultetu za poslovnu ekonomiju u Baru.